Dna & Verandering

Geweldig toch en zo hoopgevend.

Ik wist wel dat men in het DNA van boeddhistische monniken de mantra van Quan Yin “AUM Mani Padme Hum “ had teruggevonden en ziedaar.

Met dank aan Johanny Bosma Nieuwe ontdekkingen over ons DNA.

De verbazingwekkende ontdekking van de Russen verklaart veel "paranormale" fenomenen.... Russische wetenschappers herprogrammeerden menselijk DNA met woorden en frequenties. Genetica heeft eindelijk mysterieuze verschijnselen verklaard zoals helderziendheid... Intuïtie... genezing... het " bovennatuurlijke" licht... enzovoort.

De ontdekking werd gedaan door Russische wetenschappers die het durfden binnen te gaan in het DNA dat westerse onderzoekers niet konden verkennen.

Westerse wetenschappers hebben hun onderzoek beperkt tot 10% van ons DNA, de partij die verantwoordelijk is voor de productie van eiwitten.

 Ze beschouwden de resterende 90% van het DNA als genetisch "afval".

Een groep Russische wetenschappers onder leiding van biofysicus en moleculaire bioloog Pyotr Garyaev heeft daarentegen besloten dat zo'n groot deel van het DNA alleen maar waardevolle informatie kan bevatten.

Om de mysteries van dit onbekende continent te verkennen, hebben ze samengewerkt met linguïsten en genetici om een ongewone studie uit te voeren om de effecten van trillingen en woorden op het menselijk DNA te testen.

Ze hebben iets totaal onverwachts ontdekt.: De gegevens worden opgeslagen in ons DNA op dezelfde manier als in het geheugen van een computer.

Bovendien blijkt dat onze genetische code grammatica en syntaxis regels hanteert op een manier die heel dicht bij de menselijke taal staat! Ze hebben ook ontdekt dat zelfs de basisparenstructuren van DNA de regels van grammatica en syntaxis volgen.

Het lijkt erop dat al onze menselijke talen slechts verbalisaties zijn van ons DNA.

Verander DNA met woorden en zinnen!

De meest verbazingwekkende ontdekking die een groep wetenschappers heeft gedaan is dat levend menselijk DNA kan worden gewijzigd en gereorganiseerd door woorden en zinnen. De sleutel tot het veranderen van DNA met woorden en zinnen is het gebruik van de juiste frequentie.

Door gebruik te maken van gemoduleerde radiofrequenties en lichtfrequenties konden de Russen het celmetabolisme beïnvloeden en zelfs genetische fouten corrigeren. Door gebruik te maken van frequenties en taal, heeft de groep ongelofelijke resultaten behaald.

Zij zijn er bijvoorbeeld in geslaagd om informatieschema's over te dragen van de ene reeks DNA naar de andere. Uiteindelijk konden ze zelfs cellen herprogrammeren voor een ander genoom, zonder scalpel, zonder één snijbeurt. 

Ze hebben kikkerembryo's veranderd in salamander embryo's.Het werk van Russische wetenschappers geeft een wetenschappelijke verklaring waarom suggestie en hypnose zo'n krachtig effect hebben op mensen. Ons DNA is van nature geprogrammeerd om woorden te beantwoorden. Esoteristen en spirituele leiders hebben het altijd geweten.

Alle vormen van suggestie en "denkenergie" zijn grotendeels gebaseerd op dit fenomeen.

De studie van Russische wetenschappers helpt ook om uit te leggen waarom deze mysterieuze methoden niet op dezelfde manier slagen voor iedereen die ze gebruikt.

Aangezien een goede "communicatie" met DNA de juiste frequentie vereist, zijn mensen met ontwikkelde interne processen beter in staat om bewust een "communicatie"kanaal met DNA te creëren.

Mensen met een goed ontwikkeld bewustzijn zullen minder apparaten nodig hebben (voor het gebruik van radiofrequenties of lichtfrequenties).

Wetenschappers geloven dat mensen met bewustzijnsontwikkeling resultaten kunnen boeken met alleen hun eigen woorden en gedachten.DNA en intuïtie: hoe werkt intuïtie en waarom mensen het nu kunnen gebruiken.

Russische wetenschappers hebben ook de genetische basis van intuïtie ontdekt - of, zoals ook wel genoemd, "hypercommunicatie".

Hypercommunicatie is een term die wordt gebruikt om een situatie te beschrijven waarin iemand plots informatie ontvangt van een externe bron, niet van zijn persoonlijke kennisbasis.

Tegenwoordig is dit fenomeen steeds zeldzamer geworden. Dit komt waarschijnlijk doordat de drie belangrijkste factoren die hypercommunicatie remmen (spanning, angst en hyperactiviteit van de hersenen) zeer vaak voorkomen.

Voor sommige levende wezens, zoals mieren, is hypercommunicatie in hun dagelijks bestaan nauw "geweven". Wist je dat wanneer de 'koningin' van de mieren fysiek uit de kolonie wordt verwijderd, haar 'onderwerpen' blijven werken en bouwen volgens plan? Echter, als ze gedood wordt, stoppen alle werkzaamheden onmiddellijk.

Uiteraard, zolang de "koningin" van de mieren leeft, heeft ze toegang tot het bewustzijn van de leden van haar kolonie via hypercommunicatie.

Nu de Russische wetenschappers de biologische basis van hypercommunicatie hebben ontdekt, zullen mensen waarschijnlijk de verloren vaardigheid kunnen terugkrijgen, kunnen ze het weer leren gebruiken. Wetenschappers hebben ontdekt dat ons DNA, wat we "gemagnetiseerde wormgaten" noemen, kan maken. Deze "wormgaten" zijn miniatuurversies van de bruggen die bijna uitgestorven sterren vormen (de bruggen van Einstein-Rosen).

De bruggen van Einstein-Rosen verbinden verschillende delen van het heelal en maken het mogelijk om informatie uit te zenden buiten ruimte en tijd. Als we deze verbindingen bewust kunnen activeren en beheren, dan kunnen we ons DNA gebruiken om informatie te versturen en te ontvangen van het datanetwerk van het universum.

We kunnen ook contact opnemen met andere leden van het netwerk.De resultaten van Russische wetenschappers en onderzoekers zijn zo revolutionair dat het gewoon niet te geloven is. Op dit moment hebben we al geïsoleerde voorbeelden van mensen die bepaalde methoden gebruiken, althans op een bepaald niveau.

Bijvoorbeeld degenen die uitblinken in genezing of telepathie. Volgens veel wetenschappers die actief geïnteresseerd zijn in Russisch DNA-onderzoek, weerspiegelen de resultaten van deze studies de belangrijke veranderingen die zich voordoen met onze aarde, onze zon en ons melkwegstelsel.

Deze veranderingen beïnvloeden het menselijk DNA en de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn op een manier die we pas in de verre toekomst volledig zullen begrijpen.

(bron: Vedische Russische groep, Rusland).

https://t.me/leurplan Oana Martins

Copyright © 2024 All rights reserved - Alternatieve hulp