De Schumann Resonantie

Doordat de Schumann resonantie* stijgt worden de handen van ontwaakte zielen helend.

*De Schumann-resonantie, een elektromagnetische trilling in de atmosfeer, speelt een rol bij genezing en gezondheid.

De pijnappelklier is gevoelig voor elektromagnetische velden in het ELF-bereik (extreem lage frequentie, 1-100 Hz).De gezondheid van de mens is intens verbonden met de natuurlijke elektromagnetische trillingen in ons milieu.


Hersengolven blijken, in hun veranderde staat van bewustzijn, geregeld in de pas te lopen, dat wil zeggen:

gelijk werden in fase en frequentie aan de basisfrequentie (7,8 Hz) van de Schumann-resonantie, ondanks het feit dat deze voortdurende fluctueert met maximaal 0,5 Hz.

De frequentie werd gewoon gevolgd door de hersengolven.

Hieruit concludeerde men dat onze hersenen ‘entrainment’ door de Schumann-resonantie ondergaan: ze gaan ermee in de pas lopen.

Het feit dat dit af en aan gebeurt, wordt verklaard met de zogenaamde Nulpunt frequentie oftewel ‘vrije loop-perioden’ of ‘stille fasen’ van ons brein.

Van binnenuit wordt het alfa-ritme van de hersenen aangedreven voor perioden van 1,5 tot 28 seconden door elektrische signalen van 6 tot 10 Hz die komen vanuit groepen (kernen) hersencellen in de thalamus (een gebied gelegen in de hersenstam, diep in ons brein), waarvan de uitlopers reiken tot in de hersenschors, de buitenlaag van onze hersenen.

https://www.youtube.com/watch?v=uh7rcb4obuQ


Copyright © 2024 All rights reserved - Alternatieve hulp