De Engelen

Lieve zielen, In deze betoverende tijd van het jaar, waar de engelen extra energie brengen ter voorbereiding op het nieuwe jaar, wil ik jullie uitnodigen om samen met de 12 engelen van Kerst je voor te bereiden om 2023 achter je te laten en te creëren voor 2024. Deze engelen dragen meesterschap over de 12 poorten die corresponderen met de 12 maanden van het jaar. 

Elke poort brengt energetische mogelijkheden met zich mee wanneer ze zich opent. Dit jaar begint de energetische stroom reeds op 12-12-2023 als voorbereidingstijd. Je wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze warme ceremonie. Wil je grote kaarsen branden, theelichtjes aansteken, bloemen leggen, stenen plaatsen, alles is toegestaan.

Geen onnodige vragen, geen ingewikkelde zaken. Maak het jezelf niet moeilijker dan nodig. Leg je briefje met wensen klaar en sta dagelijks stil bij de wonderlijke gebeurtenissen op je pad.

De 12 Heilige Nachten

Tussen 25 december (Kerst) en 6 januari (Heilige Drie Koningen) bevinden we ons in de 12 Heilige Nachten. Elke nacht ontvang je een droom die betrekking heeft op een maand van het nieuwe jaar. Deze dromen onthullen inzichten van de Engelen, die zich volgens het heilige plan op aarde ontvouwen. Het is het hemelse inzicht voor het nieuwe jaar,het ritme waarmee we zullen werken in overeenstemming met het kosmische plan. 

Innerlijke Vernieuwing en Focus

Het is nu tijd om innerlijke overtuigingen te doorbreken voor vernieuwing. Begin bij het zaadje dat je plant en de oogst die je ontvangt. Bewerk deze oogst om ze houdbaar te maken voor voeding totdat de aarde, na haar welverdiende rustperiode, weer gereed is om ons van voedsel te voorzien. Focus is van vitaal belang in deze fase. Herken emoties. Leer hoe ermee om te gaan. Neem afscheid van delen die niet meer voedzaam zijn. Keuzes zijn aan jou verbonden; kies bewust. Als je niet kiest, kiest iemand anders voor jou. 

De tijd voor Kerst is een periode van bezinning, waarin we naar binnen keren en ons herinneren waar we vandaan komen. Het is een tijd waarin we beslissingen nemen over de richting die we het volgende jaar willen inslaan. Houd je focus en zie je zaadjes (wensen) groeien in 2024. 

Engelen voor Ons

Welke engelen staan dit jaar voor ons klaar? Ze nodigen ons uit om dit jaar met de goddelijke stralen te werken. Neem indien mogelijk elke dag even tijd voor jezelf en ga samen met hen in meditatie. Als je thuisomgeving dit niet toelaat, kun je een moment van stilte nemen terwijl je 'zogezegd' naar een programma kijkt, een wandeling maakt, of zelfs een moment in bad helpt. Nodig je engelen uit om mee te kijken in deze bijzondere voorbereidingstijd.

Praktische Voorbereiding van de Reis

 Vandaag nodig ik je uit om al eens goed in je lijf te landen, om thuis te komen bij jezelf. Voel bewust waar je graag nog even loslaat en waar je hart naar verlangt. Als voorbereiding op onze reis kun je al beginnen met het verzamelen van beeldjes en quotes die resoneren met jouw innerlijke gevoelens en verlangens. Deze kunnen dienen voor je mood board of vision board. Een mood board is als een visueel dagboek waarin je afbeeldingen en woorden verzamelt die je inspireren en resoneren met je doelen. Het kan helpen om je emoties, dromen en aspiraties te visualiseren.

Neem de tijd om rustig door tijdschriften te bladeren, afbeeldingen online te zoeken of je eigen creaties te maken die een weerspiegeling zijn van jouw innerlijke reis. Het vision board is een krachtig hulpmiddel om je doelen te manifesteren. Plaats op je bord afbeeldingen, citaten en affirmaties die je gewenste toekomst weerspiegelen. 

Laat je hart spreken bij het selecteren van elementen voor je bord. Dit is een liefdevolle stap om bewust ruimte te maken voor wat komen gaat en jezelf eraan te herinneren dat deze reis een geschenk is dat begint met de zorg voor je eigen innerlijke wereld.

Engelen voor Ons Klaar: Een Uitnodiging tot Samenwerking

Beste vrienden, ik nodig jullie uit om het komende jaar samen te werken met de goddelijke engelen die specifiek zijn toegewezen aan bepaalde focusgebieden. Dit jaar zullen we de goddelijke stralen ervaren en daarom wil ik jullie aanmoedigen om dagelijks tijd vrij te maken voor meditatie. Dit kan in stilte zijn, terwijl je naar een programma kijkt, tijdens een rustige wandeling, of zelfs in een ontspannend bad. Laten we de engelen uitnodigen om samen met ons te kijken en ons te begeleiden op deze bijzondere reis.

Aartsengelen en Hun Focusgebieden: Aartsengel Uriël: Focus: Spirituele devotie door anderen te dienen. Voorbereiding: Open je hart voor de diepere betekenis van dienstbaarheid. Maak ruimte voor het dienen van anderen en wees een bron van licht voor hen. Laat Aartsengel Uriël je inspireren op je pad van spirituele devotie. Sta open voor zijn begeleiding en wees bereid om liefde en licht te delen met degenen om je heen. Moge Aartsengel Uriël je ondersteunen op je reis naar een dieper begrip van spirituele dienstbaarheid en moge zijn licht je leiden in je inspanningen om anderen te dienen.

Aartsengel Gabriël:   Focus: Begeleiding bij het ontwikkelen van creativiteit en het opheffen van angst. Voorbereiding: Stimuleer je creatieve kant. Schrijf, teken, zing. Confronteer en transformeer angstige gedachten. Laat Aartsengel Gabriël je inspireren op je pad van creativiteit. Sta open voor zijn begeleiding en wees bereid om je creatieve expressie te ontwikkelen. Moge Aartsengel Gabriël je ondersteunen op je reis naar een leven vol creativiteit en vrij van angst.

Aartsengel Jofiël: Focus: Wijsheid en het leggen van verbanden. Voorbereiding: Open je geest voor nieuwe inzichten. Lees inspirerende boeken, mediteer op wijsheid. Laat Aartsengel Jofiël je geest verlichten op je pad van wijsheid. Sta open voor zijn begeleiding en wees bereid om je bewustzijn te verruimen. Moge Aartsengel Jofiël je ondersteunen op je reis naar een dieper begrip en verbanden in het leven.

Aartsengel Rafaël: Focus: Genezing en harmonie. Voorbereiding: Sta open voor genezing, zowel fysiek als emotioneel. Breng harmonie in je relaties en omgeving. Laat Aartsengel Rafaël zijn helende energie naar je toe brengen. Sta open voor zijn begeleiding en wees bereid om genezing te ontvangen en harmonie te brengen waar het nodig is. Moge Aartsengel Rafaël je ondersteunen op je reis naar gezondheid en harmonie.

Aartsengel Michaël: Focus: Communicatie. Voorbereiding: Zorg voor heldere communicatie. Schrijf een brief aan jezelf of anderen om onuitgesproken zaken te uiten. Laat Aartsengel Michaël je communicatie versterken. Sta open voor zijn begeleiding en wees bereid om helder en assertief te communiceren. Moge Aartsengel Michaël je ondersteunen op je reis naar duidelijke en effectieve communicatie.

Aartsengel Raziël: Focus: Intuïtie en inzicht. Voorbereiding: Luister naar je intuïtie. Mediteer dagelijks om innerlijke inzichten te verkrijgen.

Aartsengel Zadkiël: Focus: Zelftransformatie, spirituele groei, kosmische alchemie. Voorbereiding: Reflecteer op jezelf. Wat kun je transformeren? Werk aan spirituele groei door meditatie en zelfreflectie.

Aartsengel Chamuël: Focus: Relaties en het vernieuwen van liefdevolle verbindingen. Voorbereiding: Herstel relaties. Laat liefde en mededogen stromen. Vraag om hulp bij het vernieuwen van liefdevolle verbindingen.

Aartsengel Haniël: Focus: Zelfexpressie door hogere gevoelens en emoties. Voorbereiding: Uiten van emoties en gevoelens. Schrijf een brief aan jezelf over je diepste verlangens.

Aartsengel Tzafkiël: Focus: Het engelenchakra activeren - engelenleiding toelaten. Voorbereiding: Stel je open voor engelenbegeleiding. Mediteer op het activeren van je engelenchakra.

Aartsengel Camaël: Begeleiding bij Assertiviteit en Zelfvertrouwen Laten we niet vergeten Aartsengel Camaël, die ons krachtig bijstaat bij het ontwikkelen van assertiviteit en zelfvertrouwen. Hier zijn de focus en voorbereiding voor het werken met deze krachtige engel: Focus: Ontwikkeling van assertiviteit en zelfvertrouwen. Voorbereiding: Sta open voor groei en durf jezelf te laten zien. Werk aan het versterken van je innerlijke kracht en geloof in jezelf. Wees bereid om je grenzen op een liefdevolle maar vastberaden manier te uiten. Geef jezelf de ruimte om te groeien in assertiviteit en vertrouwen. Weet dat Aartsengel Camaël je leidt en ondersteunt op deze reis.

Aartsengel Hagiël: Ondersteuning voor een Nuchtere en Praktische Ingesteldheid Een speciale begeleider voor de Stier is Aartsengel Hagiël, die ons helpt bij het ontwikkelen van een nuchtere en praktische instelling. Hier zijn de focus en voorbereiding voor het werken met deze engel: Focus: Ondersteuning bij het ontwikkelen van een nuchtere en praktische ingesteldheid. Voorbereiding: Sta open voor de wijsheid van Aartsengel Hagiël en ontwikkel een praktische benadering van situaties. Wees bereid om met stabiliteit en vastberadenheid aan uitdagingen het hoofd te bieden. Laat Aartsengel Hagiël je begeleiden op je pad naar nuchterheid en praktische wijsheid. Vertrouw erop dat je, met deze engel aan je zijde, met vastberadenheid en succes kunt handelen.                         

De Hartverbinding met Aanwezige Engelen: Een Zuivere Verbinding voor Zelfbekrachtiging 

Lieve vrienden, het maken van een hartverbinding met de aartsengelen is een prachtige en zuivere oefening. Het versterkt het contact met de Aartsengelen en verankert het in jouw wezen. Je kunt ervoor kiezen om één specifieke aartsengel te selecteren, want elke engel kan je bieden wat je nodig hebt. Laten we samen deze verbindende ervaring aangaan: Ga in een comfortabele zithouding zitten en begroet de aartsengel(en) van jouw keuze. Nodig hen liefdevol uit om aanwezig te zijn bij deze hartverbinding.

Vraag aan de aartsengel(en) en aan jouw heilige hartvlam of je de verbinding in al zijn zuiverheid en liefde mag ontvangen. Richt je gedachten op de plek in je hart waar je heilige hartvlam brandt en laat deze krachtig en sterk worden, precies zoveel als goed voelt voor jou. Vraag dan aan vader/moeder God van het allerhoogste of deze verbinding met de aartsengel(en) tot stand mag komen.

Vraag om een verbinding met de zuivere kwaliteiten van: Bescherming en Kracht Verlichting en Wijsheid Liefde Harmonie en Zuiverheid Healing Vrede Vrijheid Na het doorlopen van deze stappen, stap rustig uit je heilige hartvlam en kom weer terug naar het hier en nu.

Sluit je handen voor je hart en weet dat je nu voor altijd gebruik kunt maken van de zuivere kwaliteiten van de Engelen Regenboog.

Meditatie over de Violette Vlam met Saint Germain voor Transformatie: Deze meditatie heeft als doel lagere energieën te transformeren tot positieve, levensbevestigende energie. Volg de onderstaande stappen: Ga in een comfortabele houding zitten en focus op je ademhaling om je lichaam te ontspannen.

Roep Aartsengel Zadkiël aan: "Aartsengel Zadkiël, leid de energie van de Violette Vlam van transformatie naar alle gebieden van mijn lichaam en aura, totdat ik gezuiverd ben van alle negativiteit en ik in mijn IK BEN-aanwezigheid sta." Laat je omhullen door de krachtige energie van de Violette Vlam.

Voel hoe het al het negatieve transmuteert en je geest, lichaam en aura reinigt. Voel hoe de vlam je chakra's zuivert en bevrijdt van verslavingen en slaafse karaktertrekken. Laat de Violette Vlam geblokkeerde en gestagneerde energieën afbreken, begeleid door Aartsengel Zadkiël. Neem de tijd om de energie van de Violette Vlam je geest te laten kalmeren, de goddelijke vonk in je te activeren, te helpen bij spirituele groei en negatief karma te transformeren. Als je ziet dat de Violette Vlam kleiner wordt, is de meditatie voorbij. Keer rustig terug naar het dagelijks bewustzijn.

Meditatie over de Roze Vlam Hartster met Aartsengel Chamuël: 

Deze meditatie is gericht op het ontwikkelen van je hartchakra en een stevig contact maken met de engelen van liefde. Volg deze stappen: Steek een roze kaars aan en speel kalmerende muziek af. Ga in een stabiele zithouding zitten en focus op je ademhaling. Laat de uitademing langer en trager zijn dan de inademing. Laat vreedzame openheid en acceptatie door je heen stromen.

Laat je bewustzijn het aardse niveau overstijgen en vraag Aartsengel Chamuël en de engelen van liefde om je te omgeven met hun gewijde roze licht. Voel hoe de atmosfeer om je heen warm en innig wordt. Raak zachtjes je hartchakra aan met je linkerhand. Nodig de engelen van liefde uit in je hart en zie hoe de vlam verandert in een mooie goudroze zespuntige ster.

Laat deze prachtige energie door je lichaam en aura stromen en stuur liefde naar iedereen die bereid is haar te ontvangen. Als de meditatie voorbij is, neem dan de tijd om rustig terug te keren naar je dagelijks bewustzijn. Moge deze verbindingen met de engelen je hart verlichten en je reis naar positieve transformatie leiden.   Lieve ziel, ik hoop dat deze reis voor jou een prachtige ontdekkingsreis wordt, waar je jezelf alle aandacht en liefde kunt schenken die je verdient.

Het is helemaal aan jou om deze reis te maken, en de uitnodiging staat open. Laat de engelen weten dat ze welkom zijn in jouw ruimte. Geniet van elk kostbaar moment, neem de tijd om te noteren wat je kunt, en ontwaak vanuit de diepte van je kern in een stralend en liefdevol 2024. Laat los wat niet langer bijdraagt aan je hoogste goed en omarm de vernieuwing die voor je ligt. Moge deze reis een bron van inspiratie, heling en groei zijn. Je bent geliefd, begeleid en ondersteund. Op naar een schitterend nieuw jaar!  

Met dank aan Yolanda

 https://www.praktijk-anda.be/

Copyright © 2024 All rights reserved - Alternatieve hulp